News

01.06.2019 - CPh leden feliciteren hun aftredende voorzitter

(pcp) Wolfgang Maassen RDP FRPSL stond acht jaar aan het hoofd van het Duitse kapittel Consilium Philatelicum en bijna 20 jaar lang organiseerde hij voor dit comité van de Duitse Bond (BDPh) meer dan 60 evenementen die de moeite van het bekijken en ervaren waard waren. Rond de jaarwisseling 2018/19 droeg hij zijn taak over aan jongere handen, namelijk in die van Günther Korn, voormalig directeur van de BDPh, die tevens directeur van de raad was. Leden van deze kring feliciteerden Maassen op 4 mei in Bonn op het evenement "Außenseiter - Spitzenreiter" met zijn 70e verjaardag. Ze overhandigden hem een waardebon voor iets dat "zeer de moeite waard” zal zijn.
"Ik zal het nooit vergeten", zo bedankte Maassen voor deze verrassing. Hij beloofde verder het Consilium actief te blijven steunen als normaal lid. Hij toonde zich verheugd dat hij het kapittel Consilium na een nogal turbulente en niet altijd even prettige tijd weer terug in rustiger water heeft weten te brenggen. "Mijn missie is dus volbracht. Ik weet dat het Consilium in goede handen is en dat de goede verstandhouding met de BDPh weer is hersteld". Iedereen die Wolfgang kent, weet dat hij vooralsnog niet met pensioen zal gaan.

Een momentopname tijdens het aparte ‘verjaardagsfeest’. We zien van links naar rechts de Consiliumleden Ingo von Garnier, Dr. Heinz Jaeger, Wolfgang Maassen, Renate en Christian Springer, Dieter Germann en Günther Korn (Foto: Thomas Radzuweit).