News

21.05.2019 - AIJP kent patronaat toe aan OSTROPA 2020

(aijp) Van 25-28 juni 2020 vindt in het Russisch Huis van Wetenschap en Cultuur in Berlijn opnieuw een internationale 'Rang 1' postzegeltentoonstelling plaats. Onder de traditionele naam OSTROPA worden verzamelaars uit Duitsland en filatelisten uit verschillende Oost-Europese landen uitgenodigd om hun materiaal in Berlijn te tonen. Aanvragen voor deelname met filatelistische literatuur worden bijzonder gewaardeerd. De twee tentoonstellingsdirecteuren, Dr. Wolfgang Leupold en Dr. Klaus D. Schult, hebben in overleg met de AIJP in een vroeg stadium gunstige voorwaarden voor geïnteresseerde literatuur-exposanten uitgewerkt. Zo hoeft per ingezonden literatuurobject slechts dertig euro te worden betaald. Inzendingen kunnen desgewenst na afloop van de expositie worden geretourneerd, tegen vergoeding van de verpakkings- en portkosten.
Op 26 april 2019 bevestigde de AIJP - vertegenwoordigd door haar voorzitter Wolfgang Maassen – dat de tentoonstelling het AIJP-patronaat heeft gekregen. Maassen: ‘De AIJP wil deze expositie in het bijzonder steunen. We zullen auteurs en uitgevers uitnodigen om met eigen werk deel te nemen aan OSTROPA, want zo'n literatuurvriendelijke tentoonstelling verdient alle mogelijke steun".
Bulletin #1 met de tentoonstellingsvoorwaarden is beschikbaar en kan digitaal worden aangevraagd via e-mail op het adres Schult@ostropa2020.de of Leupold@ostropa2020.de. Het Bulletin kan ook gedownload worden (www.ostropa2020.de). De sluitingsdatum voor het indienen van deelnameformulieren 15 februari 2020.


Dr. Klaus D. Schult (links), Dr. Wolfgang Leupold (rechts) en Wolfgang Maassen (AIJP) presenteren INFO#1 van OSTROPA 2020 (Foto: Torsten Berndt).