News

15.05.2019 - Postzegel herdenkt eerste bezoek van paus Franciscus aan Noord-Macedonië

(Hysen S. Dizdari AIJP) De postdienst van Noord-Macedonië heeft een postzegel uitgegeven ter herdenking van het eerste bezoek van paus Franciscus aan Noord-Macedonië. De postzegel werd uitgegeven op 7 mei, met de tekst 'Eerste bezoek van paus Franciscus aan Noord-Macedonië'. De Noord-Macedonische Post gaf ook een speciale eerstedagenvelop uit. Zowel de postzegel als de FDC tonen links paus Franciscus die een massa mensen begroet, en rechts de tekst 'Het eerste bezoek van paus Franciscus in het Macedonisch en Albanees.
De voorzitter van het Noord-Macedonische parlement, Telat Xhafri, zei het volgende over de pauselijke postzegel: “Hoewel we maar een klein gebied bestrijken en een bescheiden aantal inwoners hebben, hebben we veel te bieden om een mooiere wereld voor iedereen op te bouwen. Een uitstekend voorbeeld hiervan is Gonxhe Bojaxhiu, de heilige Moeder Theresia, die zich onvermoeibaar heeft ingezet om de armen, de gehandicapten en de zieken te troosten,". De directeur van de Noord-Macedonische Post, de heer Ejup Rustemi, voegde hieraan toe: "Postzegels drukken hun stempel op evenementen en gebeurtenissen van prominentie. Juist daarom hoop ik dat de postzegel die gewijd is aan het eerste bezoek van Paus Franciscus aan ons land zijn verdiende plaats zal innemen in de filatelie en in de harten van de mensen, ongeacht waar ze vandaan komen en tot welke religieuze gemeenschap ze behoren. Ik spreek mijn dankbaarheid uit aan de Staat en de Noord-Macedonische Post voor het feit dat deze grote historische gebeurtenis wordt herdacht met een postzegel die gewijd is aan Paus Franciscus, de missionaris van liefde en vrede tussen de volkeren en naties over de hele wereld."