News

05.02.2019 - NATIONALE TENTOONSTELLING GOUDA 2019 (NL)

Op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 april 2019 wordt in het sporthallencomplex ‘De Mammoet’ in Gouda de Nationale Tentoonstelling GOUDA 2019 gehouden. Het gaat om een expositie in de categorieën 1,2, propaganda en literatuur). Tegelijk met GOUDA 2019 wordt ook de plaats samen met de 26ste Internationale Postzegel- en Brievenbeurs gehouden. De expositie bestaat uit circa 770 kaders met internationale deelname van o.a. leden van de Belgische Landsbond en deelnemers uit vijf andere landen. Een wordt een aparte hoek ingericht voor collecties van de leden van de Royal Philatelic Society uit London. De tentoonstelling is interactief: Het publiek mag een door de organisator beschikbaar gestelde ereprijs toekennen aan een van de collecties, waarbij dan ook de propagandacollecties meedingen. Iedere verzameling is voorzien van een QR-code voor meer informatie op smartphones.
Op de beurs zijn ruim 60 standhouders aanwezig, waaronder 34 handelaren uit Nederland, België, Duitsland, Italië, Denemarken, Frankrijk en Zweden. Ze presenteren een grote diversiteit aan poststukken, stempels, postzegels en ander filatelistisch materiaal.
Thema van de tentoonstelling is "Markante gebeurtenissen”. In het maandblad ’Filatelie’ en in de tentoonstellingscatalogus worden diverse interessante artikelen over dit thema opgenomen, samen met andere artikelen, waaronder over Gouda. Hoofdsponsor is Corinphila Veilingen.
Zie voor een uitgebreid programma met meer dan 25 activiteiten met tijdstippen: www.SFEG.nl
Tentoonstelling en beurs zijn op donderdag van 10 tot 17 uur geopend. Op zaterdag 20 april is dat van 10 tot 16 uur. Het adres van het sporthallencomplex ‘de Mammoet’ is Calslaan 101, 2804 RT Gouda. Toegang en WIFI zijn als vanouds gratis. ‘De Mammoet’ is prima toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is een uitgebreide cafetaria aanwezig. Voor de goede orde: de Brievenbeurs is geen ruilbeurs.