News

07.01.2019 - Consilium Philatelicum: orakel in de gunstige zin van het woord maakt plaats

(cph) Eigenlijk stond (en staat) hij voortdurend onder stoom – en als die stoom er niet was zorgde hij er zelf wel voor dat er druk op de ketel stond. We hebben het over Wolfgang Maassen, RDP FRPSL, die eind vorig jaar zijn functie als voorzitter van het Duitse kapittel ‘Consulium Philatelicum heeft neergelegd. Na bijna 20 jaar voor het kapittel actief te zijn geweest – een periode waarin hij verantwoordelijk was voor de voorbereiding en organisatie van bijna zeventig evenementen en waarin hij zeven jaar lang de voorzittershamer hanteerde, vond Maassen het tijd om het stokje door te geven aan een jongere collega. Zijn belangrijkste doel – leiding geven aan het kapittel om de promotie voor en de verspreiding van filatelie te stimuleren, ook in moeilijke tijden – wist hij te realiseren.
Maassen gaat zich in de toekomst meer wijden aan filatelistische literatuur, maar heeft zichzelf nu ook vrijgemaakt om individuele projecten te organiseren. Zo is hij het verantwoordelijk hoofd van de complete gehele literatuursectie van STOCKHOLMIA 2019. Verder stond hij aan de wieg van de AIJP Academie voor Auteurs, een orgaan dat waarschijnlijk tijdens MonacoPhil 2019 zal worden gepresenteerd.
Maassen laat zijn zaakjes keurig achter, wat voor zijn opvolger een plezierige gedacht moet zijn. Die beoogde opvolger draait eerst een half jaar op tijdelijke basis met Maassen mee, waarna hij volledig verantwoordelijk zal zijn voor de invulling van het werk voor het kapittel. Het betreft Günther Korn, jarenlang betrokken bij de BDPh en ook gedurende 20 jaar lang directeur van het Consilium Philatelicum.
Maassen blijft actief betrokken bij het Consilium Philatelicum. Zijn ‘ketel’ blijft dus voorlopig nog behoorlijk ‘onder stoom’ staan’!

Wolfgang Maassen