News

04.01.2019 - Een hoofdpostkantoor met een bijzondere geschiedenis

(wm) Er zijn waarschijnlijk maar weinig, zo niet geen postkantoren die op een zo unieke geschiedenis kunnen bogen als het General Post Office in de Ierse hoofdstad Dublin. Het postkantoor schreef al in 1899 postale geschiedenis, toen tijdens een renovatie van het kantoor een ware schat aan materiaal van Engelands eerste emissie werd ontdekt: hele of gedeeltelijke vellen zegels, proeven en ander tot dusver onbekend materiaal. Deze legendarische postzegelvondst (later bekend als "The Dublin Find") zou tegenwoordig zo’n miljoen euro waard zijn, ware het niet dat de vondst in kleine partijen op de markt werd gebracht. Gelukkig is geschiedenis van de “Dublin Find” nu goed gedocumenteerd.
Zestien jaar later, tijdens de eveneens legendarische Ierse Paasopstand van 24 april 1916, was het General Post Office het toneel van een tragedie die niet alleen grote delen van het hoofdpostkantoor verwoestte, maar ook veel mensen doodde. Militante leden van de Ierse Vrijwilligersmacht en het Ierse burgerleger bezetten het gebouw en riepen de Republiek Ierland uit. De opstand werd op brute wijze onderdrukt door het Britse leger, een gebeurtenis die wordt herdacht in een museum dat in het postkantoor is ondergebracht.
Tegenwoordig is het Ierse hoofdpostkantoor een vredige plek waar postale geschiedenis en historische gebeurtenissen worden herdacht.


Een ruim opgezette filatelistische balie promoot het kopen en verzamelen van Ierse postzegels. Foto: Wolfgang Maassen