News

08.11.2018 - SIEGER Literatuurprijs 2018 voor Walter Schiessl

(wm) Het zijn vaak de diepgravende publicaties gewijd aan klassieke filatelie die het genoegen smaken om roem en glorie te verwerven. Het komt veel minder voor dat auteurs van publicaties die gewijd zijn aan wat men noemt "moderne filatelie" lofbetuigingen krijgen, laat staan prijzen ontvangenvoor hun arbeid. Toch zijn er – gelukkig maar - uitzonderingen. Eén van die 'uitzonderingen' werd gehonoreerd met de SIEGER Literatuurprijs voor het jaar 2018. De prijs werd op 26 oktober 2018 in Sindelfingen aan hem uitgereikt.
We hebben het hier over Walter Schießl, die na een vroege carrière als schrijver van "postzegelhoekjes" in verschillende dagbladen en tijdschriften bijna 44 jaar(!) nieuwsbrieven en speciale publicaties voor de "Arbeitsgemeinschaft Forschung Deutsche Bundespost" (AGF) produceerde. Hij leverde daarmee een enorme bijdrage aan de populariteit van het verzamelen van moderne Duitse postzegels. In de loop der tijd verschenen er honderden (zo niet duizenden) kleine en grotere gespecialiseerde artikelen van zijn hand. Toen hij begin dit jaar op 88-jarige leeftijd met pensioen ging, kon Schießl terugkijken op een carrière die de vergelijking met die van collega-kopijleveranciers met glans kon doorstaan.


Michael Hofmeister (derde van links), voorzitter van de AGF, nam de prijs namens Walter Schießl in ontvangst. Foto: Wilhelm van Loo.