News

07.11.2018 - Nationale Tentoonstelling ‘Gouda 2019’

De Nationale Tentoonstelling ‘Gouda 2019’ in de categorieën 1, 2 en propaganda vindt komend jaar plaats in Sportcentrum ‘De Mammoet’, Calslaan 101 in Gouda. Het is een tentoonstelling met internationale deelname. Er kan tentoongesteld worden in alle klassen, waaronder prentbriefkaarten en literatuur.
Voor een literatuurinzending is het niet noodzakelijk om eerder tentoongesteld te hebben. Een kwalificatie is niet noodzakelijk om direct in categorie 1 in te zenden.
Inzenden voor ‘Gouda 2019’ kan nog tot en met 15 november a.s.. De reglementen en aanmeldingsformulieren (in het Nederlands en Engels) staan op de webzite: www.sfeg.nl
Diverse postadministraties zullen in Gouda hun opwachting maken. PostNL zal drie beursvelletjes uitbrengen die namens de Stichting Filatelistische Evenementen, Gouda ontworpen worden door de fotografe Kevita Badloe Jr. Er zal tevens van haar een bijzondere expositie te zien zijn: ‘Gouda van de kaart’: oude prentbriefkaarten – uit de collectie Henk Polhuijs – van vergeten plekjes in Gouda en foto's vanuit dezelfde positie, maar dan anno 2018.
Behalve postadministraties zullen in Gouda er vele binnen- en buitenlandse handelaren aanwezig zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar de eerder genoemde website www.sfeg.nl.

Oude prentbriefkaart van de Goudse Naaijerstraat (de aanduiding ‘Maaijerstraat’ is onjuist).