News

12.09.2018 - Chris King geëerd met de Prijs van het Europees Parlement

(wm) Op 18 augustus werd in Praag de beroemde Engelse filatelist Chris King geëerd met de Prijs van het Europees Parlement. De prijs zelf wordt uitgereikt door de Europese Academie voor Filatelie (AEP) voor uitmuntende diensten verleend aan de filatelie. Het bijzondere van de prijs is dat hij wordt uitgereikt door een lid van het Europees Parlement.
Op 18 augustus overhandigde het Tsjechische lid van het Europees Parlement, Tomás Zdechovský, de prijs in het Nationaal Huis Vinohrady in Praag, een stijlvol cultureel gebouw. De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van ongeveer 50 daartoe uitgenodigde gasten.
Rainer von Scharpen, vicevoorzitter van de AEP, benadrukte in zijn lofbetuiging dat deze prijs, die sinds 2016 voor de derde keer wordt uitgereikt, naar een uitzonderlijk filatelist gaat. Chris King, geboren in 1948, was niet alleen voorzitter van de Royal Philatelic Society London van 2013 tot 2015, maar ook degene die erin slaagde de horizon van de Society te verbreden. Sindsdien is de vereniging, die werd opgericht in 1869, niet alleen in Europa maar ook in het buitenland een welkome gast bij talrijke evenementen. King is in zijn denken en handelen een volbloed Europeaan (niet onbelangrijk in het huidige het Brexittijdperk). Hij verzamelt zelf veel gebieden die te maken hebben met de Europese cultuur, maar ondersteunt daarnaast ook allerlei onderzoeks- en werkprojecten. Een recent wapenfeit was de door hem begeleide, succesvolle verhuizing naar een nieuw vergader- en ledengebouw in Londen. Hij is nog steeds lid van een aantal van de talrijke commissies die zijn vereniging rijk is, die hij met al zijn kracht blijft promoten en ondersteunen.
De Prijs van het Europees Parlement uitreiken aan zo'n overtuigd Europeaan was voor het Tsjechische EP-lid Tomás Zdechovský duidelijk een plezierige taak. Het applaus van het publiek onderstreepte nog eens dat de keuze van de Europese Academie voo Filatelie de juiste was.

Het lid van het Europees Parlement Tomás Zdechovský (links), kende de Brit Chris King in Praag de "Prijs van het Europees Parlement" toe (foto: Wolfgang Maassen).