News

12.06.2018 - Hervé Barbelin: Oscar Berger-Levrault. Ouvrages et correspondances (1860-1869)

(wm) In Frankrijk heeft de naam Berger-Levrault een vertrouwenwekkende klank – en dat al eeuwenlang. Tegenwoordig hoort de naam bij een bekend mediabedrijf, maar vroeger kende vrijwel iedereen Berger-Levrault vanwege de drukkerij, boekhandel en uitgeverij van die naam, zelfs tot ver over de grenzen van Frankrijk. Filatelisten, en vooral zij die gespecialiseerd zijn in postgeschiedenis, zijn ongetwijfeld bekend met een van de nakomelingen van deze dynastie, te weten Oscar Berger-Levrault, die in september 1861 zijn eerste 'postzegellijst' publiceerde. Enkele maanden later bleek die lijst de basis te vormen voor een aantal voor het eerst in diverse landen verschijnende postzegelcatalogi. Hoe de zaken zich daarna ontwikkelden is te vinden in een boek van Hervé Barbelin, getiteld "Oscar Berger-Levrault - Ouvrages et corresponances 1860-1869" ("Oscar Berger-Levrault – Publicaties en Correspondentie 1860-1869. Berger-Levrault onderhield een omvangrijke correspondentie met talrijke belangrijke verzamelaars van zijn tijd: in Frankrijk, in Europa, maar ook met filatelisten in de Verenigde Staten.
Dankzij het feit dat hij erin slaagde toegang te krijgen tot de familie- en bedrijfsarchieven, kan Barbelin dit alles onderbouwen en documenteren. Hij kreeg toegang tot materiaal dat voorheen volledig onbekend was. Natuurlijk vergeet hij niet de complete eerste ‘postzegellijst’ af te drukken, en ook gaat hij in op de details betreffende Berger-Levraults eigen catalogi’, die hij publiceerde vanaf 1864 (in het Duits) en 1867 (in het Frans). Berger-Levraults correspondentie uit de jaren 1860/1861 is van groot belang: die maakt het mogelijk om voor het eerst te achterhalen wie de 'grootheden' uit de filatelistische wereld van die tijd waren.
In dit opzicht is het boek (215 pagina's, A4, softcover) een buitengewoon belangrijke hulp bij het reconstrueren van de filatelistische geschiedenis; het boek voldoet in dit opzicht aan de allerhoogste eisen. Het verscheen ter gelegenheid van de 90e verjaardag van de Franse Academie voor Filatelie, waarvan Barbelin lid is. Het zou prachtig zijn als het boek van Barbelin ook in het Engels en/of Duits zou verschijnen, zodat de waardevolle inhoud ervan ook beschikbaar komt voor verzamelaars die de Franse taal niet machtig zijn.
Het boek is verkrijgbaar bij de Académie de Philatélie, Robert Abensur, 8 rue des Fossés, 54700 Pont-a-Mousson, Frankrijk. Het kost 32 euro (plus 7 euro verzendkosten). Als u wilt weten hoe u een exemplaar van het boek kunt bestellen, kunt u contact opnemen met de Académie, en wel per e-mail: academie.philatelie@gmail.com