News

06.06.2018 - Jaarlijkse ledenbijeenkomst van de AiJP, Praag 2018

Jaarlijkse ledenbijeenkomst van de AiJP, Praag 2018

Datum: zaterdag 18 augustus 2018
Locatie: Clarion Congress Hotel, tweede verdieping, Benada Restaurant
Duur: 10:00-12:00 uur

Programma

9:45 u.
Voorbereiding van de jaarlijkse ledenvergadering
Laatste mogelijkheid om de jaarlijkse bijdrage aan penningmeester Hans Schwarz te betalen

10:00-10:45
Jaarlijkse ledenvergadering

1. Opening van het congres door de voorzitter van de AIJP
2. Ingekomen berichten
3. Herdenking van overleden personen
4. Goedkeuring van de notulen van Monaco 2017
5. Verslag van het bestuur
a) President (gepubliceerd in The Philatelic Journalist nummer 156, juli 2018)
b) Secretaris-generaal
c) Penningmeester
d) Kascontrole-commisie
6. Bespreking van voorliggende rapporten; decharge van het bestuur
7. Ingebrachte moties
8. Vaststelling van de lidmaatschapscontributie in het jaar 2019
9. Wat verder ter tafel komt
10. Afsluiting en uitnodiging tot het bijwonen van het AIJP-congres 2019 in Stockholm

11:45-11:15
Koffiepauze

11:15-12:00
Tentoonstellingen met literatuurklasse: gedachten, ideeën en voorstellen van de AIJP. Presentatie: Wolfgang Maassen