News

14.05.2018 - Liechtensteinse Post kijkt terug op geslaagd boekjaar

(lpag) Liechtensteinische Post AG, het postbedrijf van het ministaatje Liechtenstein, is er in geslaagd om in het afgelopen jaar in de zwarte cijfers te komen. Het bedrijf heeft enkele moeilijke jaren achter de rug, maar ziet de toekomst er iets zonniger uit. Ondanks een omzetdaling van 1,3% werd toch een positief resultaat van 2.23 Zwitserse frank behaald, dankzij het doorvoeren van een aantal efficiëntiemaatregelen. De negatieve financiële effecten die het bedrijf in het verleden belastten zijn nu voor het grootste deel weggewerkt.
Ondanks de goede bedrijfsresultaten blijft de Liechtensteinse post voor een aantal uitdagingen staan. De omzetdaling bij een aantal strategisch belangrijke postactiviteiten zette zich het afgelopen jaar voort. Hoewel de daling gedeeltelijk kon worden gecompenseerd door het doorvoeren van verbeteringen in de logistiek en de vrijwel ongewijzigde omzet in de sector filatelie, blijft het bedrijf het moeilijk houden. Dat de marktprijzen onder sterke druk staan draagt hieraan zeker bij. Enige verlichting valt op dit punt niet te verwachten, zelfs niet als rekening wordt gehouden met het toenemende volume aan te verzenden pakketten. De Post verwacht daarom voor de komende jaren een verdere omzetdaling. Deze ontwikkeling zal een negatief effect hebben op de toekomstige bedrijfsresultaten, zo schat men in.