News

09.05.2018 - MICHEL Zuidwest Europa (EK 2) verschijnt op 11 mei 2018

(Unterschleißheim/wm) De eerstvolgende titel die verschijnt in de MICHEL-serie ‘Europa-Kataloge’) is het deel Zuidwest-Europa 2018. Dit deel, dat beschikbaar is vanaf 11 mei 2018, bestrijkt enkele geliefde verzamelgebieden. Het is duidelijk dat Frankrijk, Monaco, Spanje en Portugal (inclusief de Azoren en Madeira) heel populair zijn, vooral voor Duitse verzamelaars. Maar er is ook belangstelling voor de eveneens behandelde verzamelgebieden Andorra (zowel de Franse als de Spaanse administratie) en Gibraltar.
Een van de taken die de redactie van de MICHEL-catalogi de afgelopen maanden heeft verricht is het beter catalogiseren van luminescerende zegels. De juiste toepassing van ultraviolette stoffen zoals fosfor en fluor op het postzegelpapier is essentieel voor een vloeiend verloop van de automatische sortering van poststukken die gefrankeerd zijn met de postzegels van Frankrijk, Portugal en Spanje. De beschrijving van deze zegels is verbeterd en waar nodig en geharmoniseerd.
Zoals altijd heeft MICHEL zich weer nauwlettend gebogen over de catalogusnoteringen; die zijn waar nodig herzien en bijgewerkt. De grootste opwaartse bewegingen zijn te vinden bij de variëteiten van Gibraltar en Monaco. Dezelfde gebieden zijn ook verantwoordelijk voor interessante toevoegingen die het gevolg zijn van nieuwe ontdekkingen, lees: zegels die voor het eerst in de catalogus konden worden vermeld. Niet minder dan 46 variëteiten werden toegevoegd aan de catalogusgedeelten die de klassieke uitgiften van de Azoren en Madeira behandelen. Talrijke nieuwe MICHEL-catalogusnummers zijn toegevoegd en veel redactionele wijzigingen en verbeteringen zijn geïmplementeerd. Zoals we eerder zeiden, waren er sterke prijsbewegingen in veel gebieden, van Gibraltar via Monaco tot Spanje, waar vooral de uitgiften uit de jaren tachtig grondig werden aangepast.
Formaat: 15,5 x 20,3 cm, meer dan 17.800 kleurenillustraties, meer dan 82.000 prijsnoteringen, gebonden in hardcover, verkoopprijs 72 euro. ISBN 9-783-95402-272-4. Contact: Schwaneberger Verlag GmbH, Ohmstraße. 1, 85716 Unterschleißheim (Duitsland), telefoon 089 32393-230, fax 089 32393-248. U kunt ook www.michel.de of www.briefmarken.de bezoeken.