News

09.04.2018 - NIEUW: MICHEL's Deutschland Spezial 2018 deel 2 (uit mei 1945)

(ok/wm) Verschillende kleurrijke postzegels met afbeeldingen van fraaie planten en bloemen zijn de laatste jaren uitgegeven door de Duitse Post; deze permanente serie wordt onder de korte maar toepasselijke titel 'Bloemen' nog steeds uitgebreid. De eerste zegels verschenen in 2005 en 2006, maar sinds 2017 werden ze opeens interessant voor de verzamelaars van zegels in bijzondere samenhang (‘se-tenant’-zegels). De reden: toen ze begin vorig jaar opnieuw werden uitgegeven, kon je tussen elke vijfde en zesde postzegel een tussenliggend veld aantreffen met daarop een zogenaamde EAN-codering. Dit betekent dat er combinaties kunnen worden gemaakt van reguliere postzegels en EAN-vignetten zonder frankeerwaarde. Ondertussen zijn er al veel andere bloemen verschenen in EAN-rollen, wat betekent dat er meer EAN-gecodeerde vignetten zijn die tussen normale zegels aangetroffen kunnen worden. De binnenkort verschijnende editie van MICHEL's 'Deutschland-Spezial 2018 Band 2 (ab Mai 1945)’ somt alle locaties op van EAN-strips die tot maart van dit jaar werden uitgegeven. De catalogus vermeldt ook de zegels die op de achterzijde van een volgnummer zijn voorzien.
In het gedeelte dat handelt over de Duitse Democratische Republiek, worden naast de traditioneel genoemde combinaties van twee en drie zegels nu ook noteringen voor complete vellen met deze zegels gegeven. Voor het deel dat handelt over de zegels die werden uitgegeven in de Franse bezettingszone werden ongeveer 200 nieuwe kleurenillustraties vervaardigd.
Zoals het geval is met bijna elke nieuwe editie van deze prestigieuze catalogus, werd een schat aan nieuwe variëteiten, plaatfouten en zegels met speciale kenmerken toegevoegd.
Voor het eerst vermeld in MICHEL's ‘Deutschland Spezial’ de onuitgegeven Kerstzegel uit 2016 (MICHEL-nummer XXa) met foutieve inschriften.
Boekgegevens: formaat 15,5 x 23 cm, 1.440 pagina's, circa 9.700 illustraties, in kleur, meer dan 114.000 prijsnoteringen, hardcover met leeslint en uitvouwbare watermerktabel. Verkoopprijs: 89,90 euro. Meer informatie: www.michel.de.