News

08.03.2018 - Siegel veilt de Amerikaanse collectie van Bill Gross

(wm) De naam van Bill Gross is bij velen in de wereld van de filatelie bekend. Als mede-oprichter van de Pacific Investment Management Co. (PIMCO) en dankzij zijn succes bij dit bedrijf, waar hij tot 2014 als investeringsmakelaar werkzaam was, wist Gross activa te verzamelen met een waarde van miljarden dollars. Wall Street noemde hem wel de 'Bond King', terwijl daarnaast vele filatelisten zich ervan bewust waren dat hij gedurende vele decennia een aantal waardevolle collecties wist op te bouwen verzameld. Sommige van die verzamelingen zijn in het verleden al geveild, waarbij een deel van de veilingopbrengst - tien miljoen dollar om precies te zijn – aan het National Post Museum werd geschonken, om het museum in staat te stellen om in Washington de William G. Gross Stamp Gallery te creëren.
Scott Trepel, president van Siegel Auctions, kondigde onlangs aan dat de unieke Amerikaanse collectie van Bill Gross later dit jaar zal worden geveild. In feite zullen er meerdere veiligen worden gehouden. Meer informatie is te vinden op de website van Siegel (siegelauctions.com). Trepel schat dat de ongeveer 150 filatelistische zeldzaamheden die onder de hamer komen ruim 9 miljoen dollar zullen opleveren. De veilingmeester wil bovendien een record breken, namelijk dat van de eendaagse veiling met de hoogste opbrengst. Op dit moment is dat record ook al in handen van Trepel; hij vestigde het in 2007, toen hij de Great Britain Collection van Bill Gross onder de hamer bracht.