News

08.12.2017 - Royal Philatelic Society in London krijgt Ted Proud-archief in zijn bezit

(rpsl/wm) De naam van Ted Proud RPD (1930-2017, zie foto) is over de gehele filatelistische wereld bekend. Deze markante posthistoricus, auteur en verzamelaar publiceerde maar liefst 68 boeken waarin de postgeschiedenis van de Britse koloniën wordt behandeld; deze publicaties worden tegenwoordig tot de standaardwerken van de behandelde gebieden gerekend.
Proud was samen met zijn vriend, wijlen prof. John West RDP, de drijvende kracht achter het International Postal Museum, waaraan beiden onvermoeibaar werkten en waarvan de rechten tot voor kort berustten bij Prouds zoon, Christopher. Deze Christopher heeft u - op uitdrukkelijk verzoek van de familie – het complete archief van Proud (zowel gedrukte als digitale documenten) aan de Royal Philatelic Society in Londen geschonken, inclusief alle eraan gekoppelde auteurs- en exploitatierechten.
Met de schenking wordt ook de basis gelegd voor toekomstig onderzoek: grote delen van het archief van Proud zijn namelijk nog niet gepubliceerd. De Royal Philatelic Society is druk bezig met het inventariseren en indexeren van de enorme hoeveelheid materiaal. Om nader onderzoek te vergemakkelijken zal de ‘Royal’ in de loop van 2018 een speciale website in het leven roepen. PSL indexeert de uitgebreide voorraad en verstrekt toekomstig onderzoek op een vernieuwde 2018-website. Het is een passend eerbetoon aan een verzamelaar die zich kenmerkte door zijn professionele werkwijze en de door hem fervent verzamelde kennis.
Meer informatie: adminmanager@rpsl.org.uk