News

04.12.2017 - MICHEL maakt ornithologische reis door Europa mogelijk

(Unterschleißheim/wm) De vierde editie van de populaire MICHEL-themacatalogus ‘Vögel – Europa’ is onlangs verschenen. In de catalogus worden alle zegels afgebeeld waarop een of meer vogels te zien zijn die hun ‘thuisbasis’ in Europa hebben.
Er zijn heel veel postzegels waarop vogels de hoofdrol of een bijrol vervullen. Helaas is in lang niet alle gevallen duidelijk om welke vogelsoorten het gaat, bijvoorbeeld als de Latijnse naam ontbreekt of als de afbeelding te onduidelijk is.
Desondanks konden meer dan 5.000 vogels of vogelsoorten met zekerheid worden herken. In totaal komen op Europese postzegels meer dan 660 vogelsoorten voor; in deze vierde editie van de catalogus kunnen negentien vogels worden aangetroffen die tot dusver niet op een Europese zegel waren afgebeeld.
Hoewel er meer dan 400 nieuwe zegels zijn opgenomen in deze vierde editie is de catalogus toch niet aanmerkelijk dikker geworden. Dat komt doordat het opmaakprogramma is geoptimaliseerd, waardoor er ruimtebesparend werd gewerkt zonder dat dat ten koste gikng van de betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. In de catalogus is ook een register van vogelnamen opgenomen.
De meest voorkomende vogel op Europese postzegels is waarschijnlijk de gewone kip. Andere veel voorkomende vogels zijn de majestueuze steenarend of de kleurrijke ijsvogel. Veel andere vogelsoorten komen alleen voor op slechts een of twee postzegels. Bij het zoeken naar de MICHEL-nummers van de zegels is het eerdergenoemde register een waardevolle hulp.
De catalogus telt 496 pagina’s waarom meer dan 5.000 kleurige postzegels zijn afgebeeld. Er worden circa 20.000 prijsnoteringen vermeld. De catalogus kost 69,80 euro.