News

17.05.2017 - FIP-critici roepen een speciale website in het leven

(Wm) De Fédération Internationale de Philatélie (FIP) is de internationale paraplu-organisatie voor nationale bonden van postzegelverzamelaars. Op dit moment zijn 95 bonden uit de gehele wereld lid van de FIP. De leiding van de FIP wordt al sinds enige tijd door Aziatische bonden gedomineerd, en niet tot ieders tevredenheid. Veel bonden hebben in het verleden al kritiek geuit op het leiderschap van de Federatie. Ondanks deze kritiek zijn de zaken nauwelijks verbeterd, zo vinden althans een aantal betrokkenen. Deze personen, die zichzelf "Vrienden van de FIP" noemen, proberen de ontstane impasse te doorbreken. Zij hebben een website gemaakt (adres: www.fotfip.online) waarop te lezen valt welke klachten er zijn en die oproept om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De leiding van de FIP is van het bestaan van deze site en de inhoud ervan op de hoogte gebracht. De AIJP sympathiseert met het initiatief van de 'Vrienden van de FIP', omdat de organisatie van mening is dat de FIP, als het om de benadering van filatelische literatuur, moderne communicatie en verantwoorde journalistiek gaat, zich zo’n beetje in het Stenen Tijdperk bevindt. Volgens de AIJP wordt het bewijs hiervoor door de FIP-zelf geleverd, onder meer door wat er op de website www.fipliterature.org te vinden is.