News

19.04.2017 - MICHEL publiceert deel 1 (Midden-Europa) van zijn Europacatalogus 2017

(ak) Het moet vooral voor de verzamelaars in Duitsland een populaire MICHEL-catalogusaflevering zijn: het deel dat Mitteleuropa als titel draagt. Na Duitsland (vanaf de Oudduitse staten tot aan de huidige Duitse Bondsrepubliek) zijn Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein namelijk de populairste gebieden die door onze filatelistische Oosterburen verzameld worden. We moeten daar meteen bij vermelden dat MICHEL voor de drie genoemde landen uitstekende gespecialiseerde catalogi in huis heeft. Deze Spezial-Kataloge kunnen bijna blindelings ter aanschaf worden aanbevolen, maar dan wel met de aantekening dat de doorsnee-verzamelaars van genoemde gebieden heel veel van de daarin vervatte informatie niet echt van node zullen hebben. Met andere woorden: datgene wat de gemiddelde filatelist nodig heeft om de bewuste landen op verantwoorde wijze te verzamelen is zonder twijfel ook te vinden in het onlangs verschenen MICHEL-deel Mitteleuropa 2017.
Behalve Liechtenstein, Oostenrijk en Zwitserland behandelt dit deel ook de landen/gebieden Slowakije, Tsjechië, het voormalige Tsjechoslowakije, Hongarije, West-Hongarije en de emissies van de Verenigde Naties zoals die door de in Genève en Wenen actieve VN-postadministraties worden uitgegeven.
Sinds enige tijd worden de MICHEL-catalogi niet meer in de gebruikelijke slappe kaft uitgegeven (hoewel er waarschijnlijk wel uitzonderingen zullen zijn), maar als zogenoemde hard bound edities. Ons bevalt de overstap van ‘slap’ naar ‘hard’ uitstekend. De slappe catalogi hadden altijd de neiging uit te zakken en ook het ontstaan van ezelsoren was geen zeldzaamheid en die nadelen zijn met het in harde kaft uitgeven van de delen nu verdwenen. Om het met een cliché te zeggen: de MICHEL-catalogi zijn nu een sieraad voor uw boekenkast geworden.
In het voorwoord van dit deel (volledige titel: ‘Europa 2017 Band 1: Mitteleuropa’) wijst de redactie er heel terecht op dat veel verzamelaars bij het verschijnen van en nieuw catalogusdeel vooral belangstelling aan de dag leggen voor de prijsnoteringen, en dan met name als het gaat om prijsstijgingen. Niets menselijks is de filatelist immers vreemd. Maar de redactie voegt er - eveneens terecht - op dat verzamelen veel meer is dan het cumuleren van cataloguswaarde. Om de catalogus te citeren: ‘Preise der Briefmarken [..] sind nur ein Teil des Wissens, das man zum erfolgreichen Aufbau einer Briefmarkensammlung benötigt’. En zo is het. Maar dat verhindert ons niet toch te verwijzen naar het feit dat ook in deze editie van MICHEL’s Mitteleuropa prijsbewegingen waarneembaar zijn. Het gaat dan vooral om Liechtenstein. Opmerkelijk is dat de prijsstijgingen die hier waarneembaar zijn, ook betrekking hebben op de in vele landen impopulair geworden eerstedagenveloppen. Daagt er een soort eerherstel voor dit filatelistische product? Stijgingen in catalogusprijs zijn ook te zien bij Oostenrijk, waar een aantal tandingvariëteiten van nieuwe, hogere noteringen werden voorzien. Hetzelfde geldt voor een aantal Tsjecho-Slowaakse emissies in ongetande vorm en voor de Levant-emissies van Oostenrijk. Er is nog meer te beleven, prijstechnisch, maar daarover wordt in het voorwoord bevredigend uitgeweid.
De MICHEL Mitteleuropa 2017 kost 69.80, wat in absolute zin serieus geld is, maar relatief gezien heel redelijk mag worden genoemd, gezien de kwaliteit die dit deel uit de MICHEL-reeks tentoon spreidt. Voor dat bedrag krijgt de koper namelijk een kloeke catalogus die ruim 1.300 pagina’s telt, 17.000 illustraties bevat en 75.000 prijsnoteringen ten beste geeft. Vrijel alle foto’s zijn in kleur en de catalogus is zoals gezegd in een stevige kaft gebonden. O ja, laten we het sjieke (en handige) leeslintje niet vergeten...