News

20.03.2017 - Zwitserse postzegels voortaan interactief

(pdsp) Met ingang van de eerste postzegelemissie van 2017 proberen de Zwitserse posterijen een brug te slaan tussen de traditionele postzegel en de digitale wereld. Op het eerste gezicht zien de bewuste zegels er normaal uit: het zijn zoals gewoonlijk kunstwerkjes op miniem formaat. Dat blijft ook zo, in de toekomst. Maar tegelijkertijd worden diezelfde traditionele postzegels in Zwitserland de wereld van de multimedia ingetrokken. Ze zorgen namelijk voor interactie tussen de postzegels en hun beschouwers, dankzij een gratis app die beschikbaar is voor smartphones.
De behoeften van de klanten veranderen, stelt Swiss Post - ook die van de filatelisten. Op die verandering reageren de posterijen nu. Door de speciale app te gebruiken kunnen nieuwe Zwitserse zegels voortaan worden gescand; dat levert dan aanvullende informatie op in de vorm van tekst, beeld, geluid of video. Het is ook mogelijk om via de app aan enquêtes en prijsvragen deel te nemen. Verder kunnen de gescande zegels met behulp van de app rechtstreeks bij Swiss Post worden besteld.
De onlangs uitgegeven postzegelserie ‘babydieren’ kan laten zien wat de mogelijkheden van de app zijn. De zegels zijn door de Berner ontwerper Simon Hofer gecreëerd en tonen babyversies van de dieren beer, wolf, lynx en otter. Op het eerste gezicht zien de zegels er normaal uit, maar wie de zegelbeelden met de speciale app scant wordt getrakteerd op een onderhoudende videofilm, die interessante gegevens over elk van de afgebeelde diersoorten presenteert. Volgens Swiss Post zijn de filmpje zowel ontwapenend als goed voor een glimlach.