Sponsoren

Vrienden en begunstigers van de AIJP

Begunstigers van de AIJP

De AIJP is een voor het algemeen belang werkende honorair klaar staande gemeenschap, die zich de beoefening van en de steun aan de filatelie voorgeschreven heeft. Hiervoor zijn aanzienlijke middelen nodig, om de informatieve uitwisseling, het verzorgen van kontakten en talrijke op zichzelfstaande aktiviteiten zeker te stellen. Alleen met de geringe kontributie van enkele honderden auteurs en journalisten is dit niet te waarborgen.

Het bestuur van de AIJP ontwikkelde daarom het idee van de private en - het alternatief voor firma's en instituten van welke oorsprong dan ook - officiele begunstigers. Dankzij de sponsoring is het de AIJP mogelijk gemaakt, haar doeleinden wereldwijd te realiseren. Leden, maar ook nietleden, private verzamelaars zoals firma's en instituten, die het engagement der AIJP, de filatelie wereldwijd te steunen, zelf ondersteunen willen, vinden hier de mogelijkheden, het goede te doen en verbeteringen mogelijk te maken.

      

Private sponsoren (Private Sponsors)

Met een bedrag vanaf 50 Euro per jaar (bovenop de jaarlijkse kontributie) kann een lid de status van "privé sponsor / begunstiger van de AIJP" verkrijgen. Deze status houdt voor hem de volgende tegenprestatie in:

  1. in elk bulletin worden de "privé sponsoren/begunstigers" - leden afzonderlijk genoemd:
  2. in de ledenlijst en in het Internet worden deze sponsor-leden eveneens afzonderlijk genoemd:
  3. in het toekomstige legitimatiebewijs wordt een regel opgenomen: „privé sponsor“ van de AIJP.
  4. Inzoverre private sponsoren geen lid van de AIJP zijn, kunnen zij toch aan het kongres deelnemen en worden daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Zij hebben echter geen stemrecht
  5. Inzoverre private personen nog geen lid zijn, verkrijgen zij vanaf een sponsorbedrag van 80 Euro automatisch ook een legitimatie van de AIJP met de daarbij behorende erkenning. Zij hebben dan ook het recht aan het kongres deel te nemen met stemrecht.

Houdt U a.u.b. in de gaten, dat de huidige lidmaatschaps-fomulieren een overeenkomstig aanmeldingsblok voor private begunstigers van de AIJP vermelden! Om de AIJP te ondersteunen, voldoet bij leden natuurlijk ook een eenvoudige schriftelijke verklaring aan het bestuur. Daarom: Doe mee!

Officiele sponsoren (Official Sponsors)

De AIJP verenigt de auteurs en vakjournalisten in de internationale filatelie. Zij houdt zich bezig met de bevordering van de literatuur en met aktuele berichtgeving in de media. Zij draagt daarmee bij aan de ondersteuning, het aanzien en instandhouding van de filatelie in de maatschappij in binnen- en buitenland.

De werkzaamheden van de AIJP worden uitgevoerd op honoraire basis. Juist daarom is zij, om haar doelstellingen in gewenste omvang te kunnen uitvoeren, op de steun van derden aangewezen, derden, die zich met deze doelstellingen kunnen identificeren.

Een mogelijkheid van ondersteuning is de sponsoring, die van beide zijden prestaties vragen, die vanzelfsprekend ook voordeel kunnen brengen. De titel van „Begunstiger/officiele sponsor“ kunnen alleen bedrijven, uitgevers en instituten verkrijgen. (niet voor privé sponsoren) Zij ondersteunen de AIJP met een minimaal bedrag van 250 Euro per jaar. (hoger is natuurlijk ook mogelijk, zelfs wenselijk!) Sponsoren ontvangen telkens een faktuur en na ontvangst van het sponsorbedrag, wordt de status „Begunstiger/officiele Sponsor“ verleend.

Tegenprestaties van de AIJP:

Een sponsor-overeenkomst kan eenvoudig toegezegd worden. Ze is ten allen tijde voor het opvolgende jaar te beeindigen

Ze wordt uitsluitend aan bedrijven en instituten aangeboden, die binnen de filatelie als ondersteunend en met grote betrokkenheid bekend zijn en met haar goede naam een bijdrage leveren, met de wens om de AIJP in de wereld uit te dragen.