Patronaten

Het patronaat van de AIJP voor internationale evenementen

Opmerking vooraf

Het is echt geen nieuw idee om een patronaat van de AIJP in te voeren, want deze patronaten waren er al vele jaren. Het is bij het bestuur niet bekend waarom deze in de vergetelheid geraakten. Bieden zulke patronaten nog de mogelijkheid, enerzijds bijzondere nationale en internationale evenementen als ideele drager te onderscheiden, anderzijds om daarmee ook de naam en het bestaan van de AIJP verder bekend te maken.

Voor patronaten komt niet elke gebeurtenis in aanmerking, vooral omdat het er niet primair om gaat geldbronnen te ontsluiten. Het gaat om de PR en een goede pers voor niveauvolle evenementen, die de voorwaarden van de AIJP, maar ook haar doel dient.

Dit betekent voor de AIJP, dat ze ook een partner voor zulke evenementen wordt, die resultaat opleveren. De daaraan ten gronde liggende gedachte is, die van het beider voordeel, die natuurlijk ook zichtbaar gemaakt moet worden.

Patronaten kunnen daarom voor alle evenementen verleend worden, die het predikaat "internationaal" dragen, ook wanneer ze nationaal georganiseerd worden. Aanvragen kunnen aan de president gericht worden, die in overleg met het bestuur de toestemming verleent.

Patronaat van de AIJP voor internationale evenementen

Patronats-LogoReeds vele jaren eert de AIJP evenementen, die enerzijds de gedachte aan internationaal, anderzijds de bevordering van de filatelie naderhand ondersteunen met een zog. Patronaat. Dit - na beoordeling van het betreffende evenement, het reglement en het konsept - verleende patronaat is een onderscheiding van een bijzonder gehalte, waarmee het belang van het evenement duidelijk zichtbaar naar het publiek kan worden gepresenteerd.

Voor de AIJP betekent dit, dat zij zich als partner van dit evenement presenteert en op de voor auteurs en journalisten bestemde standaarden zal letten, maar ook zelf met de verspreiding middels veeltalige informaties over deze evenementen in de door de leden verzorgde vakpers tot en succes zal trachten bij te dragen.

In principe kan elke grote tentoonstelling, maar ook een postzegelbeurs, salons, festiviteiten en speciale evenementen een patronaat van de AIJP verkrijgen, in zoverre ze voldoet aan een hoge kwaliteit en de internationale uitstraling.

Verleende patronaten

Voor de hierna genoemde evenementen werd een patronaat aangevraagd en verleend:

24.–26.10.2013 31. Internationale Briefmarken-Börse Sindelfingen
2.–  4.11.2012 IPHLA 2012 Internationale Philatelistische Literaturausstellung

Het reglement voor patronaten van de AIJP

De AIJP verenigt de auteurs en vakjournalisten in de internationale filatelie. Zij houdt zich bezig met de bevordering van de literatuur en met aktuele berichtgeving in de media. Zij draagt daarmee bij aan de ondersteuning, het aanzien en instandhouding van de filatelie in de maatschappij in binnen- en buitenland.

De AIJP voerde reeds in de eerste jaren van haar bestaan het zog. "AIJP-PATRONAAT" in, dat uitsluitend voor belangrijke evenementen in de filatelie verleend kan worden. In de 60er-/70er-jaren van de laatste eeuw waren dat primair de filatelistische wereldtentoonstellingen. Later ontwikkelde zich het fenomeen postzegelbeurzen en tentoonstellingen, die vandaag de dag een waardevolle aanvulling op deze publiek trekkende vorm in de filatelie bieden en daarmee ook tot ondersteuning van de filatelie over alle grenzen bijdraagt.

De AIJP neemt deze goede traditie nu weer op en weliswaar met de blik op internationale tentoonstellingen, postzegelbeurzen en speciale evenementen, die zich op de bevordering van de filatelie richten. Zij zal zulke evenementen aktief ondersteunen en met een eigen engagement konstruktief begeleiden.

a) Daarbij zijn de volgende prestatiepunten van belang:

b) Prestaties van de organisator:

Patronatsgebühren

Ein Antrag auf Patronatsvergabe kann jederzeit formlos gestellt werden. Die Bewilligung geht Antragstellern mit Rechnungslegung zu. Mit Zahlung der Patronatsgebühr gelten die oben genannten Leistungen als vereinbart.

Abweichungen oder Änderungen sind rechtzeitig schriftlich zu vereinbaren. - Stand: Jan. 2012