Historie

Světový svaz filatelistických novinářů a autorů

V roce 1927 byl v Itálii zaloen Ing. Giuliem Tedeschim první mezinárodní svaz filatelistického tisku, FIPP (Fedération Internationale de la Presse Philatélique). Do roku 1938 byli členové informováni o odborném tisku ve světě prostřednictvím téměř 200 bulletinů. Konaly se světové kongresy v Le Havre (1929), Antverpách (1930), Braunschweigu (1931), Vídni (1933) a v Bruselu (1935). Politický vývoj a druhá světová válka zabránily dalšímu vývoji tohoto svazu.

Teprve 20. srpna 1962 zaloil Pierre Séguy při výstavě PRAGA 62 nástupnickou organizaci, AIJP (Association Internationale de Journalistes Philatélique), kterou dlouhá léta vedl a která pod jeho prezidentstvím, ale i pod jeho nástupci prošla vývojem překračujícím hranice a dala dohromady autory a odborné novináře všech zemí. Dnes sdruuje AIJP odborné novináře, kteří píší pro filatelistické časopisy, autory knih a vydavatele filatelistické literatury (časopisů, knih, katalogů).

Hlavními cíli AIJP jsou:

AIJP přitom těsně spolupracuje se světovými filatelistickými organizacemi (FIP, isfda, ASCAT).