Geschiedenis

De AIJP

De wereldorganisatie voor filatelistische journalisten en auteurs

In 1927 richtte ing. Giulio Tedeschi in Italië de eerste internationale organisatie voor leden van de filatelistische pers op. Dat was de FIPP, voluit Fedération Internationale de la Presse Philatélique. Tot 1938 werden de leden met ongeveer 200 bulletins op de hoogte gehouden wat zich internationaal in hun vakgebied afspeelde. Er werden wereldcongressen gehoude in Le Havre (1929), Antwerpen (1930), Braunschweig (1931), Wenen (1933) en Brussel (1935). De verdere ontwikkeling van deze eerste bond werd onmogelijk gemaakt door de politieke omstandigheden en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Het duurde vervolgens tot 20 augustus 1962 voordat een opvolger van de FIPP kon worden opgericht. Dat gebeurde door Pierre Séguy, tijdens de internationale postzegeltentoonstelling PRAGA 62. De nieuwe organisatie kreeg als naam Association Internationale des Journalistes Philatéliques (afgekort AIJP). Séguy was een aantal jaren voorzitter. Dankzij zijn inspanningen en die van zijn opvolgers maakte de AIJP een indrukwekkende groei door. De AIJP was actief in leggen van contact tussen zijn leden, die uit een groot aantal verschillende landen afkomstig waren (en ook nu nog zijn). De AIJP richt zich in het bijzonder op filatelistische vakjournalisten, auteurs, publicisten en uitgevers van filatelistische literatuur (zoals tijdschriften, boeken en catalogi).

De doelstellingen van de AIJP zijn:

De AIJP werkt hiervoor samen met internationaal opererende filatelistische organisaties, zoals de FIP, Ifsda en Ascat.