Vítejte na AIJP

Vítejte na stránkách AIJP, mezinárodního svazu filatelistických autorů a novinářů!

V listu TIMES, známém anglickém deníku, se objevil v roce 1841 veselý inzerát týkající se sbírání známek:

"Hledám poštovní známky. Mladý mu, který si chce vytapetovat lonici razítkovanými poštovními známkami, shromádil díky laskavosti svých přátel víc ne 16.000 kusů. Protoe ale toto mnoství ještě nestačí, prosí soucítějící osoby, aby posláním poštovních známek přispěly k uskutečnění jeho nápadu.".

Tak to začalo: poštovní známky - a noviny! Později vznikla váná záliba, od 60. let 19. století vycházela odborná literatura (katalogy, odborné časopisy, alba) - na všem se podíleli a podílejí i dnes autoři a novináři, kteří přispívají k uskutečnění myšlenky.

U víc ne 80 let jsou organizováni ve světovém svazu, od roku 1962 v Mezinárodním svazu filatelistických novinářů (Association Internationale des Journalistes Philatelique, AIJP).

Jste zvědavi? Pak se podívejte pod dalšími body naší nabídky na to, co AIJP je, jak vznikla a co dělá, nebo si přečtěte poslední novinky (viz sloupec vpravo).

Flag Counter

News

17.09.2019 - Gary Brown (Died 14. September 2019)
The President of the FIP Literature Commission, Gary Brown from Australia, died suddenly and unexpectedly. At STOCKHOLMIA 2019 he was still a member of the jury and evaluated philatelic literature

15.09.2019 - SHORTLY PUBLISHED: MICHEL Südosteuropa 2019/2020 (EK 4)5 South East Europe)
(ok/pcp-wm) MICHEL Südosteuropa 2019/2020 is another volume produced with the new Philatelic Database (PDB). On the outside you can see the change in the revised layout.

15.09.2019 - NEW PUBLICATION: Volker Köppel: Deutsche Bundes- und Philatelistentage 1889–1945. Handbuch und Katalog
(pcp-wm) One might think that this popular field of collecting has already been extensively researched in recent decades. Volker Köppel's new book, however, brings more.