Vítejte na AIJP

Vítejte na stránkách AIJP, mezinárodního svazu filatelistických autorů a novinářů!

V listu TIMES, známém anglickém deníku, se objevil v roce 1841 veselý inzerát týkající se sbírání známek:

"Hledám poštovní známky. Mladý mu, který si chce vytapetovat lonici razítkovanými poštovními známkami, shromádil díky laskavosti svých přátel víc ne 16.000 kusů. Protoe ale toto mnoství ještě nestačí, prosí soucítějící osoby, aby posláním poštovních známek přispěly k uskutečnění jeho nápadu.".

Tak to začalo: poštovní známky - a noviny! Později vznikla váná záliba, od 60. let 19. století vycházela odborná literatura (katalogy, odborné časopisy, alba) - na všem se podíleli a podílejí i dnes autoři a novináři, kteří přispívají k uskutečnění myšlenky.

U víc ne 80 let jsou organizováni ve světovém svazu, od roku 1962 v Mezinárodním svazu filatelistických novinářů (Association Internationale des Journalistes Philatelique, AIJP).

Jste zvědavi? Pak se podívejte pod dalšími body naší nabídky na to, co AIJP je, jak vznikla a co dělá, nebo si přečtěte poslední novinky (viz sloupec vpravo).

Flag Counter

News

12.02.2020 - NEW BOOK: Pragya Kothari Jain: Gems of Indian Philately
(pcp-wm) The title of this English-language book already sounds promising, for it promises the reader "Gems of Philately of India". The author, son of the renowned Indian philatelist Pradib Jain, fulfils this promise in a remarkable way.

12.02.2020 - New special catalogue for the local mail of the contracting ports in China
(fjp/pcp) Nach dem „(fjp/pcp) After the "Special Catalogue of the Local Post of Shanghai (1865 to 1897)" as a bilingual version in German and English, the "Special Catalogue of the Contracting Ports of China (1893-1898)" has now been published. der

10.02.2020 - In May 2020 the new book by Dr. Wolf Hess about the postal history of Finland will be published
pcp-wm) To see an "Erlking" in philately is hardly conceivable. This was made possible by Phil*Creativ Verlag, which has been publishing a book manuscript by Dr. Wolf Hess entitled "Postal History Finland. From the early beginnings to the entry of R